Eind mei en begin juni werd ik benaderd door een luitenant van luchtmobiel om een optreden te verzorgen voor de BPV (beroepspraktijkvorming) van de VeVa (veiligheid en vakmanschap). De VeVa is een mbo-opleiding waar jongeren worden voorbereid op een baan binnen de krijgsmacht. Deze opleiding is verdeeld in verschillende vakrichtingen en wordt op ruim 30 ROC’s aangeboden. 

 


De studenten zijn maandelijks 1 week op BPV stage op de kazerne en in dit geval op de Oranje kazerne in Schaarsbergen. Tijdens de verschillende bpv stages  is krijgshistorie een belangijk onderdeel, waar de studenten les in krijgen. Dit omdat het werk van een militair onlosmakelijk is verbonden met de veteranen van vroeger, maar ook de hedendaagse gebeurtenissen  in bijvoorbeeld Oekraïne. Dit krijgshistories besef gebeurt op verschillende manieren zoals b.v. het  bezoeken van de verschillende miltaire musea, zoals Overloon en nationaal militair museum in Soesterberg. De BPV stage week stond Market Garden en de slag om Arnhem centraal met als locatie de militaire begraafplaats in Oosterbeek. De studenten bereiden een presentatie voor en geven deze op locatie aan elkaar onder een begeleiding van de militaire instructeurs.  Waarna als afsluiting en onder toeziend oog van de humanistisch raadvrouw van school luchtmobiel de studenten een  kranslegging houden bij monument op de begraafplaats. Tijdens dit moment van herdenken heb ik op de doedelzak het stuk Highland Cathedral ter gehoren mogen brengen. Een kort moment maar een moment wat door veel studenten, maar ook de instructeurs als zeer indrukwekkend wordt ervaren. Voor mij als beginnend speler bij de Falcon Guards een mooi moment. Natuurlijk als eerste dat ik door het spelen op de doedelzak respect mag laten blijken naar de gevallen militairen zowel van de tweede wereldoorlog als de militairen die in latere missies zijn omgekomen. 

Als tweede was het voor mij bij de eerste groep extra bijzondere omdat mijn eigen studenten in de groep stonden. Dit keer dus niet voor de groep als docent bij de VeVA maar als Piper! Bedankt Falcon Guards namens het kader en mijzelf!!

Piper Arjan